Monika Drach Grackx @ Punkt Odbioru Sztuki, Łódź [11 stycznia]

Monika Drach Grackx


95
11
stycznia
19:00 - 22:00

 Strona wydarzenia
Punkt Odbioru Sztuki
Struga 90, 90-006 Łódź, Poland
xxx for english scroll down xxx

Monika Drach
Grackx
Otwarcie: 11.01.2019, godz. 19.00
Czas trwania: 11.01 – 8.02.2019

kurator: Magda Milewska
Punkt Odbioru Sztuki
ul. Struga 90

Grackx – tajemnicze słowo, nie funkcjonujące w żadnym języku świata. Dziwna zbitka głosek, wyglądająca jednak bardzo symptomatycznie. Słowo samo w sobie brzmiące jak odtworzenie dźwięku, jak coś co słyszymy w momencie kiedy coś przełamiemy, coś kruchego, ale wystarczająco twardego żeby zasygnalizować działanie, coś jak polskie „trach”.

Indywidualna wystawa niemieckiej artystki Moniki Drach to wypadkowa jej obecnych obszarów zainteresowań. W ostatnim czasie jest to obserwacja i analiza skrajnych uczuć takich jak: ukryty, zakazany, zepchnięty do podświadomości lęk, obawa (czasem irracjonalna) przed zagrożeniem (nierzadko niczym nie umotywowanym), negatywny stosunek do otaczającej rzeczywistości, izolowanie się od współczesności. Lokalizacja galerii oddziałuje na kształt ekspozycji, wszakże piwnica w psychoanalizie symbolizuje tajone, starannie skrywane przed światem mroczne miejsce, pozbawione światła (nadziei), gromadzące nasze najgłębsze obawy i lęki. Poszczególne elementy wystawy takie jak światło, dźwięk i kolorystyka podkreślają atmosferę miejsca.

Wystawa współfinansowana przez Urząd Miasta Stuttgart.
Wystawa w ramach wymiany artystów miast partnerskich Stuttgart — Łódź listopad 2017

xxx

Monika Drach
Grackx
Opening: 11.01.2019, 7 p.m.
Duration: 11.01 – 8.02.2019

curator: Magda Milewska
Punkt Odbioru Sztuki
Struga Street 90

Grackx — a mysterious word, doesn't exist in any language of the world. A strange cliché of sounds, however sounding very symptomatically. The word itself sounds like a reproduction sound, like something we hear when we break something, something fragile but hard enough to signal action, works the same as Polish word «trach».

Solo exhibition of German artist Monika Drach is the result of her current areas of interest. In recent times, this is observation and analysis of extreme feelings such as: hidden, forbidden, pushed into the subconscious fear, anxiety (sometimes irrational) against the threat (often unmotivated), a negative attitude to the surrounding reality, isolation from the present. The location of the gallery influences the appearance of the exhibition, constantly the basement in psychoanalysis symbolizes a dark place carefully hidden from the world, devoid of light (hope), concentrate our deepest fears and anxieties. Each elements of the exhibition, such as light, sound and colors, emphasize the atmosphere of the place.

The exhibition co-financed by the City of Stuttgart.
The exhibition is a part of artists' exchange program of the twin towns Stuttgart-Lodz in November 2017
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.
24
Organizatorowi wydarzenia

Informacja o Twoim wydarzeniu została znaleziona w sieci Facebook i opublikowana bez zmian vprzez jej API.

Jeżeli jesteś organizatorem tego wydarzeniu, masz następne możliwości:

W tej chwili masz możliwość synchronizować informację na stronie internetowej z informacją na stronie Facebook (facebook.com/events/1839496386173286/).

Nie chcesz żeby wydarzenie było opublikowane na naszej stronie internetowej? Napisz nam o tym i usuniemy go w najkrótszym terminie.

Masz pytania? Wszelkie sugestie?
Skorzystaj z formy komunikatu zwrotnego.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Łodzi :

Jak nie oszaleć z facetem
Jak nie oszaleć z facetem
Teatr DOM
Florence + The Machine: 15.03.2019 Łódź, Atlas Arena
Florence + The Machine: 15.03.2019 Łódź, Atlas Arena
Atlas Arena
Twenty Øne Piløts: The Banditø Tøur - Lodz, POL
Twenty Øne Piløts: The Banditø Tøur - Lodz, POL
Atlas Arena
Nicki Minaj & Future @Łódź, Poland
Nicki Minaj & Future @Łódź, Poland
Atlas Arena
ZAZ: 22.02.2019 Warszawa, COS Torwar
ZAZ: 22.02.2019 Warszawa, COS Torwar
COS Torwar
Nicki Minaj w Polsce!
Nicki Minaj w Polsce!
Atlas Arena
Stand-up Show 2019 - Łódź
Stand-up Show 2019 - Łódź
Atlas Arena
Bedoes - Łódź - Kwiat Polskiej Młodzieży
Bedoes - Łódź - Kwiat Polskiej Młodzieży
SODA Underground Stage
Najbardziej popularne wydarzenia w Twojej liście aktualności!